-> Statistik (www.rktl.fi) -> Databas -> Ämnesområde

Tabell: Fångsterna i fisket i Finland (1000 kg)
Information: Referens, källa, mm, Fotnoter

 

Markera dina val och välj mellan tabell på skärmen och filformat. Markeringstips
Område  Markera alla  Avmarkera alla Slag  Markera alla  Avmarkera alla Art Välj minst ett värde  Markera alla  Avmarkera alla
Totalt:3. Valda: Totalt:3. Valda: Totalt:16. Valda:
Drag för att ändra storlek Drag för att ändra storlek Drag för att ändra storlek
Sök Sök i text I början av texten Sök Sök i text I början av texten Sök Sök i text I början av texten
År Välj minst ett värde  Markera alla  Avmarkera alla  
Totalt:16. Valda:  
Drag för att ändra storlek  
Sök Sök i text I början av texten  

För variabler markerade med Välj minst ett värde måste minst ett värde väljas

Presentation på skärmen är begränsad till 4000 rader och 160 kolumner.
Antal valda rader med data:   Antal valda kolumner med data:

Välj ett alternativ och tryck     

    

Suomi Svenska English